Tag: เล่าเรื่องเพศ

เล่าเรื่องเพศ เรื่องเซ็กส์ ให้เด็กฟัง ยังไงดี

 - 
เล่าเรื่องเพศ เรื่องเซ็กส์ ให้เด็กฟัง ยังไงดี
เล่าเรื่องเพศ เรื่องเซ็กส์ ให้เด็กฟัง ยังไงดี

การแนะนำเรื่องเพศสัมพันธ์ให้เด็กรับรู้ ควรเป็นส่วนหนึ่งของการสนทนาในครอบครัวยุคใหม่ ด้วยความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี ทำให้เด็กๆสามารถรับรู้หรือพบเห็นเรื่องราวทางเพศได้อย่างมากมายและรวดเร็วกว่าที่เคยเป็นมาก่อนหน้า แต่การสอนเพศศึกษาในโรงเรียนกลับไม่ได้รับการเพิ่มความเร็วให้ทันหรือแซงนำ ปัญหานี้ไม่เฉพาะในประเทศไทย แต่เป็นกันทั่วโลก อาทิ เมื่อเร็วๆนี้ รัฐบาลสหราชอาณาจักรได้ยุติแผนการสอนเพศศึกษาและความสัมพันธ์รูปแบบใหม่ในโรงเรียน เป็นต้น เมื่อไม่มีการสอนเพศศึกษาที่เหมาะสมในโรงเรียน ก็ถึงเวลาที่ผู้ปกครองจะต้องจัดการอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อบอกเล่าหรือสนทนาเพศศึกษากับลูกหลานในครอบครัว